Fotózási Feltételek


A Hozzájáruló kijelenti, hogy a Fotográfus fotózási illetve szerkesztési stílusát ismeri, ellene kifogása nincs.

A Hozzájáruló elfogadja, hogy a Fotográfus által átadott képek további szerkesztéséhez csak a Fotográfusnak van joga.

A nyers fotók, másolatok és a sokszorosítással létrejött fényképek a Fotográfus tulajdonát képezik, azok ki nem adhatóak.

Hozzájáruló engedélyezi a Fotográfusnak a fénykép(ek) referenciaként való korlátlan mennyiségben történő, korlátlan ideig tartó felhasználását. (Amennyiben nem járul hozzá, úgy azt kérem írásban jelezze nekem.)

A felhasználási jog kiterjed a fénykép(ek) korlátlan számú és korlátlan ideig történő többszörözésére, terjesztésére, bármely módon történő (nyomtatott, internetes) nyilvánossághoz közvetítésére és átdolgozására.

A Hozzájáruló kijelenti, hogy a képek nyilvánosságra hozásánál a Fotográfust feltünteti. Tudomásul veszi, hogy amennyiben elmulasztja, úgy a szerzői jogi védelem alapján akár a jogdíj 100%-ának a felára is terhelheti. Abban az esetben, ha a Megrendelő egy harmadik személynek átadja a képeket, akkor őt is köteles erről tájékoztatni. A felelősséget a Megrendelő vállalja.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.tv

Az Fotográfust nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a fénykép felvételek olyan harmadik személy általi felhasználásáért, melyre vonatkozóan a Fotográfus harmadik személy részére nem adott engedélyt.

A Hozzájáruló elfogadja, hogy a fotózás során az általa okozott esetleges kárt köteles megtéríteni a Fotográfus felé. (Tárgyi eszközök: fényképezőgép, objektív, vakuk, lámpák, stb.).